APA ITU BIMBINGAN DAN KAUNSELING?

cbdd392f0f5aa03a879ef4a1714f1eaa

¨ Bimbingan ialah suatu proses membantu dan menolong individu untuk mengenalpasti potensi diri.  Proses ini berlaku dalam bentuk cara ataupun nasihat bagi membina celik akal individu dalam menghadapi  kekusutan.

¨ Kaunseling pula ialah suatu proses bersemuka secara profesional antara kaunselor dan klien bagi membantu klien mengenalpasti permasalahan yang dihadapi, serta membantu dalam membina pelan tindakan untuk mengatasi permasalahan klien dan kaunselor mestilah dalam keadaan bersedia. Masalah atau gangguan yang dihadapi klien mestilah ditahap NORMAL.

Advertisements
This entry was posted in ubk. Bookmark the permalink.